Manoeuvres

6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen cat. B

De kandidaat moet door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat

Dit manoeuvre moet uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator vraagt de kandidaat rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.

2. In rechte lijn achteruitrijden

Dit manoeuvre moet uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator vraagt de kandidaat achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.

3. Parkeren:

Wanneer door lottrekking het manoeuvre “parkeren” werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:

3.1 evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen

3.2 evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen

De manoeuvres 3.1 en 3.2 moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator vraagt de kandidaat zijn voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts of links te parkeren. De kandidaat stelt zich op naast het voertuig waarachter hij zich moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren, in een continue S-beweging, tussen twee voertuigen.

3.3 loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren

3.4 loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren