Theorie

Data en inschrijven

Je kan met de theorieopleiding van start gaan vanaf je 17e verjaardag.

In onze rijschool worden onze leerlingen voorbereid op het theoretisch examen met een cursus van 12 uur les.
In onze leslokalen met airco worden de vele wetten en reglementeringen met de nieuwste technieken zeer aanschouwelijk voorgesteld.
Dit geeft tot resultaat een zeer hoog slagingspercentage!!

Nadien kan je bijna onmiddellijk met de praktijkopleiding beginnen.

Indien achteraf mocht blijken dat het toch allemaal iets te vlug is gegaan, kan je de lessenreeks nog eens gratis overdoen.

Is een theoriecursus verplicht?
NEE! Iedereen doet er goed aan om die te volgen, maar het is pas een verplichting als je 2 maal mislukt bent door zelf examen te gaan doen zonder dat je eerst een cursus gevolgd hebt.

Bereid je dus goed voor door een cursus te volgen!

Kostprijs van het theoriepakket: €130 – 12 uur les met attest – inclusief boek met oefenvragen en online proefexamen – u op het examencentrum aanmelden met uw identiteitskaart en 15€