Vormingsmoment

Op 12 maart 2020 heeft de Raad van State het “besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B” vernietigd.

Door de vernietiging van deze wetgeving is de stageperiode gewijzigd van 9 maanden naar 3 maanden en begeleiders moeten geen vormingsmoment meer volgen.

Vormingsmoment voor begeleiders

Het vormingsmoment: samen voor vaardige, veilige en respectvolle bestuurders.

  • Opleiding voor de begeleider van het voorlopig rijbewijs.
  • Deze opleiding duurt 3 uur.
  • Officieel attest met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Rijbewijzer

Gebruik het Rijbewijzer praktijkboek

  • Krijg een overzicht van alle missies, oefeningen en achtergrondinformatie.
  • Houd zelf je ritten bij in een handig logboek.
  • Beoordeel de oefeningen na elke rit.
  • Lees alles rustig door en maak je eigen aantekeningen.
  • Gebruik de rijbewijzer app als aanvulling op het boek

Je kan een exemplaar van het praktijkboek verkrijgen op ons kantoor.