KMO portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid
30% voor kleine ondernemingen of 20% subsidies voor grote ondernemingen geeft aan bedrijven die willen investeren in opleiding.
Deze is bestemd voor kleine of middelgrote ondernemingen (ook vrije beroepen en eenmanszaken),
met een vestiging in het Vlaamse Gewest, een aanvaardbare activiteit en een aanvaardbare juridische vorm.
Vzw’s komen niet in aanmerking.

Wij werken uitsluitend met gebrevetteerde instructeurs.
Het brevet behalen ze na een lange opleiding en schriftelijke en mondelinge examens over wegcode en mechanica.
Het brevet behouden ze dankzij jaarlijkse interne en externe bijscholingen (min. 12u per jaar).
De instructeurs voor het rijbewijs BE of voor het terugkommoment volgen nog extra trainingen om specialisten te zijn én te blijven in hun vak.
Zo heeft u, als klant, de garantie over de kwaliteit van de opleiding.


Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden voor de categorie BE.
Dus niet voor het B rijbewijs of theorie.
Bedragen kleiner dan 100€ excl BTW mogen niet aangevraagd worden. 

(Tip: neem bij een herkansing, 1u of 30 min. extra rijles en zo komt u wel in aanmerking voor de tussenkomst van 30%).

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

 • Aangezien de subsidie enkel via internet aangevraagd kan worden en alle communicatie via mail gebeurt, dien je te beschikken over een computer en een geldend e-mailadres.
 • Tip: indien je niet goed met de computer overweg kan of je niet beschikt over boekhoudkundige gegevens zoals de startdatum van je onderneming, de omzet van het afgelopen jaar… dan laat je het best deze aanvraag uitvoeren door je boekhouder.
 • Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding zijn ingediend.

Procedure

Stap 1: Aanvraag van toegang tot de website

 • Enkel de persoon die gemachtigd is door de onderneming om een subsidieaanvraag in te dienen, kan toegang krijgen tot de website 
  www.kmo-portefeuille.be. Dit kan bijvoorbeeld ook jouw boekhouder zijn.
 • Aanmelden: Aanmelden doe je met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. 
  Info: http://eid.belgium.be/nl/
  Je kan je ook aanmelden via een app op je GSM, itsme of een federaal token.

Stap 2: Uw bedrijf registeren

 • Eenmaal je toegang hebt tot www.kmo-portefeuille.be (via de eID of het federaal token) moet je je bedrijf koppelen aan je identiteit.

Stap 3: Een subsidie aanvragen

 • Je kan de subsidie pas aanvragen nadat je van rijschool Tar het factuur hebt ontvangen. Op het factuur staan de nodige nummers en het bedrag waarvoor u subsidie mag aanvragen.
 • Ga naar www.kmo-portefeuille.be en klik op “Login kmo-portefeuille”.
 • Klik op “elektronisch identiteitskaart” of  een andere manier waarmee je je wenst aan te melden.
 • Klik op “aanmelden als onderneming”.
 • Registratie onderneming: vul de ontbrekende gegevens in en klik op “bewaar”.
 • Bevestig de grootte van uw onderneming en klik op “bevestig”.
 • Klik op “Thema’s” > “kmo-portefeuille” > “portefeuille-status” > “ga verder” > “klik hier voor een nieuw project”:
 • NACE: NACE-code van uw bedrijf (informeer hiervoor bij uw boekhouder).
 • Pijler = ‘opleiding’ – Domein : “Algemeen domein”.
 • Dienstverlener erkenningsnummer = DV.O104493.
 • Overeenkomst:
  – Datum inschrijving = datum die u ingevuld hebt op de overeenkomst rijbewijs
  – Bedrag inschrijving (excl. BTW) = het bedrag van de opleiding waarvoor u subsidie kan aanvragen.
  U kan enkel subsidies aanvragen voor de theorie- en/of praktijklessen en de dossierkosten (excl. BTW). 
  De examenbegeleidingen en examenkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
  – Voorzien aantal uren = enkel de werkelijke uren theorie en/of praktijk (de uren van de examenbegeleiding komen niet in aanmerking)
  – Aantal cursisten
  – Titel project: categorie rijbewijs
  – Vakgebied: Transport en logistiek
  – Aantal cursisten
  – Namen cursisten
 • Project fiche’s: je subsidie wordt berekend.
 • Bevestiging: de aanvraag wordt bevestigd en je ontvangt een registratienummer.
 • Verklaring op eer.
 • Je moet zelf je aandeel van de opleiding storten aan Sodexo binnen de 30 kalenderdagen. Je ontvangt hiervoor een mail met de betalingsgegevens.

Stap 4: Betalingen

 • Van zodra je de factuur ontvangt van Rijschool TAR moet je via www.kmo-portefeuille.be (projecten in portefeuille) de opdracht geven om het projectbedrag toe te wijzen naar Rijschool Tar.
  Hiervoor open je de elektronische portefeuille zoals je de subsidies aangevraagd hebt.
  Je klikt op het project waarvoor de subsidie aangevraagd werd en klikt dan door op “betalen”.
  Het resterende bedrag (het totaal van de factuur verminderd met het toegewezen bedrag via de elektronische portefeuille) schrijf je over op de rekening van Rijschool Tar via een klassieke overschrijving.