De rijopleiding, de belangrijkste wijzigingen

WAT VERANDERT ER AAN DE RIJOPLEIDING?

DE RIJOPLEIDING VERANDERT IN STAPPEN. DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN:

Op 12 maart 2020 heeft de Raad van State het “besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B” vernietigd.

Door de vernietiging van deze wetgeving is de stageperiode gewijzigd van 9 maanden naar 3 maanden en begeleiders moeten geen vormingsmoment meer volgen.

VANAF 1 MAART 2017

Tolken voor leerlingen die het Nederlands niet machtig zijn, worden bij het theorie- en

praktijkexamen beperkt tot de talen Frans, Duits en Engels.

VANAF 1 JUNI 2017

 • Het theorie-examen bestaat nog steeds uit 50 vragen,waarbij je minstens 41/50 moet behalen. Bij een fout antwoord wordt één punt afgetrokken, behalve bij vragen die gaan over overtredingen van de derde of vierde graad of over het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid, want zo’n fout kost je vijf punten. Maak je twee fouten waarmee je vijf punten verliest dan ben je niet geslaagd voor het theorie-examen.
 • Het praktijkexamen:
  • De manoeuvres op het praktijkexamen worden aangepast. Via lottrekking moet je twee van de drie volgende manoeuvres uitvoeren:
   • 1) keren in een smalle straat;
   • 2) in rechte lijn achteruitrijden;
   • 3) of parkeren. In het geval van 3) parkeren, zal je door loting één van de volgende parkeermanoeuvres uitvoeren. De manoeuvres worden zoveel mogelijk op de openbare weg uitgevoerd, uitgezonderd loodrecht t.o.v. de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren.
    • evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen;
    • evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen twee voertuigen;
    • loodrecht t.o.v. de weg achteruit in een vak parkeren;
    • loodrecht t.o.v. de weg vooruit in een vak parkeren.
  • Zelfstandig rijden wordt een bijkomend evaluatiecriterium. Dit betekent dat je voor een deel van het examen zelf naar een bestemming rijdt, zonder aanwijzingen van de examinator. Je mag je op de verkeersborden baseren of op je gps.
  • Je voert een gevaarherkenningstest op de computer uit. Die test maakt deel uit van de globale beoordeling van het praktijkexamen.
 • De retributies voor de examens worden aangepast en voor een jaarlijkse indexatie gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex.

Lees meer over het aangepaste examen op de website van GOCA.

VANAF 1 OKTOBER 2017  (aanpassing op 12 maart 2020)

 • Iedereen die een leerling wil begeleiden tijdens de oefenperiode (en dus vermeld moet worden op het voorlopig rijbewijs), moet eerst een vormingsmoment van drie uur bij een erkende rijschool gevolgd hebben.
 • Een nieuw type voorlopig rijbewijs wordt ingevoerd.
 • De oefenperiode duurt minimum 9 maanden en maximum 18 maanden. Minimum 3 maanden en maximum 36.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is, moet je geen drie jaar meer wachten voordat je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen.

VANAF 1 JULI 2018

Iedereen die het definitief rijbewijs behaalt, zal een terugkommoment moeten volgen. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk.

HOE ZAL DE NIEUWE RIJOPLEIDING ERUIT ZIEN?

1.VOORBEREIDING OP HET THEORIE-EXAMEN

Je mag kiezen hoe je je voorbereidt, via zelfstudie of door het volgen van theorieles in een rijschool.

2. HET THEORIE-EXAMEN

 • Dit blijft bestaan uit 50 vragen, je moet minstens 41/50 halen om te slagen. Je start met 50 punten: bij een fout antwoord verlies je één punt, tenzij je foute antwoord een overtreding van de derde of vierde graad of een snelheidsovertreding inhoudt. In dat geval verlies je meteen vijf punten.
 • Als je twee keer niet slaagt voor het theorie-examen, moet je twaalf uur theorieles volgen bij een erkende rijschool.
 • Het slagen voor het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Je moet binnen de drie jaar ook slagen voor je praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw doen voor je het praktijkexamen opnieuw kan afleggen.

3. DE BAAN OP

 • Je wil met een begeleider leren autorijden: Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen bij de rijschool, voor ze je begeleider(s) kunnen worden en op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen .
 • Je wil zonder een begeleider leren autorijden. Je volgt minimum 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.

4. HET VOORLOPIGE RIJBEWIJS AANVRAGEN EN AFHALEN

 • Met de attesten van de rijschool en het examencentrum kan je je voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen in het gemeentehuis.
 • Je voorlopige rijbewijs blijft maximum 36 maanden geldig bij een rijbewijs met begeleider en 18 maanden bij een rijbewijs zonder begeleider.

5. VEEL OEFENEN

 • De app Rijbewijzer ondersteunt je tijdens de oefenperiode. De app bestaat ook als handboek.
 • Je moet minimum 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs, voor je je praktijkexamen kan afleggen.
 • Je oefent met je begeleider of alleen, afhankelijk van wat je voorlopig rijbewijs vermeldt.
 • Je kan om het even wanneer de hulp inroepen van een professionele rijlesgever.

6. HET PRAKTIJKEXAMEN

 • Dit bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje zelfstandig. De manoeuvres worden bij loting bepaald, er zijn in totaal zes mogelijkheden.

7. HET DEFINITIEVE RIJBEWIJS AANVRAGEN EN AFHALEN

 • Met het attest van het examencentrum kan je je definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen op het gemeentehuis.

8. HET TERUGKOMMOMENT

 • Minimum zes maanden en maximum negen maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment.
 • Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk.